Öz-Düzenlemeli Öğrenme Uygulamaları Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çırak-Kurt, S. &. Turan-Özpolat, E. (2021) Öz-Düzenlemeli Öğrenme Uygulamaları Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği’nin
Türk kültürüne uyarlanması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1), 36-52. doi:
10.19160/ijer.758926

Sorumlu Yazar: 
Sevilay Çırak Kurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: