Klinik Kırılganlık Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özsürekci, C., Balcı, C., Kızılarslanoğlu, M.C, et al. (2020). An important problem in an aging country: Identifying the frailty via 9 Point Clinical Frailty Scale. Acta Clin Belg, 75(3), 200-204. https://doi.org/10.1080/17843286.2019.1597457

Sorumlu Yazar: 
Cemile Özsürekci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: