Kıskançlık Karşısında Gösterilen İletişim Tepkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hoşoğlu, R. ve Sevim, S. (2018). Kıskançlık Karşısında Gösterilen İletişim Tepkileri Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 2, 119-137.

Sorumlu Yazar: 
Rumeysa Hoşoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/