Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızıldağ, S. (2017). Duygusal Kıskançlık Ölçeği Üniversite Öğrencileri Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 146-157. DOI: 10.21031/epod.302673

Sorumlu Yazar: 
Seval KIZILDAĞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: