Akademik Kıskançlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, D. (2019). Academic Jealousy Scale: Validity and reliability study. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(4), 467-479. http://dx.doi.org/10.21031/epod.566752

Sorumlu Yazar: 
Duygu Koçak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: