Arkadaş Kıskançlık Ölçeği (AKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akan, Y. (2019). Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 133-140. doi: 10.18506/anemon.506363

Sorumlu Yazar: 
Yunus Akan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1- Arkadaşımın fiziksel özelliklerinin, dış görünüşünün benden daha iyi olması beni huzursuz eder.
2-Yaptığım işi, arkadaşımın benden daha iyi yapabilmesi keyfimi kaçırır.
7-İnsanların, arkadaşımın düşüncelerini önemseyip çoğu konuda onun fikrini almaları beni rahatsız eder.
13-Karşı cinsten kişilerin benden daha çok arkadaşıma ilgi göstermeleri canımı sıkar.
23-İsteyip de elde edemediğim şeylere (başarı, maddi imkân, ilgi, sevgi…) arkadaşımın sahip olması beni üzer.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: