Eş Duygusal Kıskançlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızıldağ, S. ve Yıldırım, İ. (2017). Developing the Spouse Emotional Jealousy Scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(1), 175-190.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: