Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, M. ve Kışla T. (2016). Kişiselleştirilebilir öğrenme ortamlarina yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1713-1726.

Sorumlu Yazar: 
Muhittin Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: