Ders Çalışmaya Motive Olmayı Artıran ve Azaltan Ebeveyn Tepkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. & Mammadov, M. (2016). Developing the Scales of Parent Reactions for Increasing and Decreasing Students’ Study Motivation. Kalem International Journal of Education and Human Sciences, 6(11), 495-517. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.69

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: