Biyoloji Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilyurt, S., Gül, Ş. ve Koca, H. (2013). Biyoloji Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği (BDÖOÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 223-236.

Sorumlu Yazar: 
Selami Yeşilyurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 Alt boyut ve 37 Madde
Öğretmenin sınıf yönetimi ve eğitimci rolüne yönelik görüşler (14 m): Biyoloji öğretmenimiz dersini istekle anlatır.
Biyoloji dersi öğrenme ortamına yönelik görüşler (11 m): Biyoloji dersinde sınıfın konuya yönelik ilerleme kaydetmesinde ilgili davranırım.
Biyoloji dersine yönelik görüşler (7 m): Biyoloji dersinde öğretmenimizin anlattığı biyoloji konularını kolay kavrarım.
Öğretmen-öğrenci ilişkisine yönelik görüşler (5 m): Biyoloji öğretmenim sınıfta herkese eşit davranmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: