Öğretmen ve Öğrencilerde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Fer, S. ve Cırık, İ. (2006). Öğretmenlerde ve öğrencilerde, yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-26.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: