Kişisel Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaşaroğlu, C., Kaya, M. S., ve Bozkurt, M. (2018). Kişisel Sorumluluk Ölçeği (KSÖ)’nin Türkçe uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması.Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(71), 365-373.

Sorumlu Yazar: 
Cihat Yaşaroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: