Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Külekçi, E. & Özgan, H. (2015). Adaptatıon Of The Socially Responsible Leadership Scale To Turkish: A Validity And Reliability Study. The Journal Of International Education Science. 2(3). pp: 61-82.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Külekçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

60 madde 8 boyut

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kısmen Katılıyorum (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5)
İletişim: