Kişisel Stiller Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eskici, R. (1996). Lise öğrencilerinin kişisel stillerini belirleyen faktörler (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Recep Eskici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: