Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akbaş-Tuna, A., Özkara, Z. ve Taş, A. (2019). Paydaş temelli kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 263-285. doi: 10.26745/ahbvuibfd.542265

Sorumlu Yazar: 
Ayşen Akbaş Tuna
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: