Spor Kulüpleri İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği (KSSÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sönmezoğlu, U., Çoknaz, D. ve Polat, E. (2016). Spor Kulüpleri İçin Kurumsal Sosyal sorumluluk Ölçeğinin (KSSÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 2016-2023.

Sorumlu Yazar: 
Uğur Sönmezoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: