Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türker, D. (2006). Çalışanları kurumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi: Bir ölçek geliştirme çalışması. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Türker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: