Klein ve Arkadaşlarının Tek Boyutlu Hedeften Bağımsız Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenel, E., Yıldız, M. & Klein, H. J. (2020). Kleın ve Arkadaşlarının Tek Boyutlu Hedeften Bağımsız Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(1), 176-186. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.606849

Sorumlu Yazar: 
Ender ŞENEL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: