Din Öğretiminde Kültürel Aidiyet ve Sorumluluk Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yiğit, Y. ve Koca, H. K. (2019). Din Öğretiminde Kültürel Aidiyet ve Sorumluluk Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlilik güvenilirlik çalışması. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, 112-126.

Sorumlu Yazar: 
Yasin YİĞİT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: