Kişisel Küre Envanteri Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özyürek, R., Vardarlı, B. ve Tracey, T. J. G. (2021). Validity and reliability findings of personal globe ınventory short form
Turkish. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4(1), 24-48.

Sorumlu Yazar: 
Ragıp Özyürek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: