Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirbaş-Çelik, N. (2018). Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 302-322. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.70

Sorumlu Yazar: 
Nur DEMİRBAŞ ÇELİK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: