Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Yılmaz-Dinç, S. ve Demirbacak, H. Ş. (2017). Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Akademik Bakış Dergisi, 59, 374-381.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: