Kişisel Meta-Ruh Hali Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksöz, İ., Bugay, A. ve Erdur-Baker, Ö. E. (2010). Turkish adaptation of the Trait Meta-mood Scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2642–2646. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.387

Sorumlu Yazar: 
İdil Aksöz
Geçerlik: 

Kritere bağlı geçerlik
Ölçeğin ölçütle ilgili geçerliliğini incelemek için, ölçeğin arasındaki Pearson korelasyon katsayısı
katılımcıların TMMS puanları ve RRS puanları hesaplandı. Mevcut çalışmada, anlamlı bir
Ruminatif Yanıt Stili ile TMMS alt ölçekleri arasındaki korelasyonlar: Duyguların Dikkatine (r = .03, p = .55),
Duyguların Netliği (r = .04, p = .48) ve Ruh Halinin Onarımı. (r = -. 05, p = .34), ölçütle ilgili geçerliliğin yetersiz kanıtıdır. Ayrıca, Dikkat ve Netlik arasında pozitif korelasyonlar vardı (r =. 40, p = .00), Dikkat
ve Onarım (r = .21, p = .00) ve Netlik ve Onarım (r = .32, p = .00).

Güvenirlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA). Sonuçlar orijinal üç faktörlü modelin yetersiz olduğunu göstermektedir.
bizim örnek için. Kaplan (1989) tarafından önerilen Modifikasyon Endekslerine (MI) göre, bazı maddeler
anormal korelasyon. Bu nedenle, hata terimleri arasında korelasyonlar eklendi. Ancak, yeni sonuçlar hala
örneklemimize uygun olmayan bir model gösterdi.
Bu nedenle Varimax rotasyonu ile Ana Bileşenler Analizi gerçekleştirildi. Modifikasyondan sonra, daha iyi
iç tutarlılık güvenilirliği ve Ruminatif Yanıt Stili ile daha iyi korelasyon gözlenmiştir.

30 madde ve 3 alt boyuttan oluşmuştur.
örnek maddeler:
Kendi kendime giderim ve neden bu şekilde hissettiğimi düşünüyorum,
Ben depresyona girdiğim diğer zamanları düşünüyorum’; “Konsantre olmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorum.

Derecelendirme: 
“tamamen katılmıyorum” (1) Tamamen katılıyorum” (5).
İletişim: