Kişilerarası Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erus, S. M., & Tekel, E. (2020). Development of Interpersonal Mindfulness Scale-TR (IMS-TR): Validity and reliability. European Journal of Educational Research, 9(1), 103-115. https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.1.103

Sorumlu Yazar: 
Seher Merve Erus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: