Kişilerarası Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Vural Yüzbaşı, D. & Durdu Akgün, B. (2021). Kişilerarası Düzenleme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 38(2), 532-547. DOI: 10.32600/huefd.673052

Sorumlu Yazar: 
Demet Vural Yüzbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: