Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esentürk, O. K., Yılmaz, A., İlhan, E. L. ve Kan, A. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(2), 63-88.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Kaan ESENTÜRK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: