Kişilerarası Semalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boyacıoğlu, G. (1994). Üniversite öğrencilerinde kişilerarası şemalar ve depresif belirtiler arasındaki ilişkiler (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bililimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Boyacıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: