Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boyacıoğlu, G. ve Savaşır, I. (1995). Kişilerarası Şemalar Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 40-58.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Boyacıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut. Toplam 16 boyut.
Baskınlık Boyutu ( 4 m)
Dostluk Boyutu ( 5 m)
Düşmanlık Boyutu ( 4 m)
Pasiflik Boyutu ( 3 m)

Derecelendirme: 
7’li Likert ( 1= Hiç- 7= Çok)
İletişim: