Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erden-İmamoğlu, S. ve Aydın, B. (2009). Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği’nin geliştirilmesi. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29(29), 39-64.

Sorumlu Yazar: 
Seval Erden İmamoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: