Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soygüt, G. ve Dürü, Ç. (2008). Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) psikometrik özelliklerinin incelenmesine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 54-62.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Soygüt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

10 boyut
Otomatik Düşüncelere Ulaşılabilirlik
Duyguları Fark Edebilme Ve Ayırt edebilme
Değişimde Kişisel Sorumluluk Alma
Bilişsel Modelin Mantığına Uygunluk
İttifak Potansiyeli (Oturum İçi Kanıtlar)
İttifak Potansiyeli (Oturum Dışı Kanıtlar)
Sorunun Kroniklik Düzeyi
Güvenlik İşlemleri
Odaklanma
Hastanın Psikoterapiye Dair İyimserliği/Kötümserliği

Derecelendirme: 
10’lu puanlama ((0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5) ile ölçülür.
İletişim: