Bilgi Teknolojileri Alanında Mesleki Uygunluk ve Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin,K (2018). Bilgi teknolojileri alanında mesleki uygunluk ve yeterlilik ölçeklerinin ve yazılımın geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi.) İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Şahin
Geçerlik: 

DFA ile hesaplanan χ2/sd oranı 3,78 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer, önerilen faktör modelinin veriler ile uyumlu olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Sonuçlara göre, düzeltilmiş madde toplam puan korelasyonu 0.30 ile 0.74 arasında değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Değerlerin 0.61 ile 0.79 değiştiği görülmüştür.

Örnek maddeler:
Arkadaş ortamında aranan kişiyim.
Ruh halim sürekli değişir
Konuşacak çok az şeyim vardır.
İnsanlar için vakit ayırırm

Derecelendirme: 
Maddeler A:1 – B:2 – C:3 – D:4 – E:5 şeklinde puanlanmıştır
İletişim: