Kısa Sosyal Fobi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cengiz, G. F., Gürü, M., Şafak, Y., Kuru, E., Özdemir, İ., Özdel, K., … & Özkula, G. (2018). The validity and reliability study of the Turkish version of the Brief Social Phobia Scale. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1(7). doi: 10.1080/24750573.2018.1471881

Sorumlu Yazar: 
Gül Ferda Cengiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: