Görsel Kısa Süreli Bellek ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölçmeye Yönelik Bir Bellek Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Er, N. ve Dinç, L. (2001). Görsel Kısa Süreli Bellek ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölçmeye Yönelik Bir Bellek Bataryası Geliştirme Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 16(47), 35-52.

Sorumlu Yazar: 
Nurhan Er
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmıştır ve yapılan analiz sonrası özdeğerleri 1’den büyük olan 4 faktör elde edilmiştir. Test puanları birinci faktöre .46-.88 arasında, ikinci faktöre .-34-.78 arasında, üçüncü faktöre -.54-.68 arasında ve üçüncü faktöre .48-.68 arasında değişen değerlerle yüklenmiştir.

Güvenirlik: 

Batarya, Görsel Kısa Süreli Bellek Kapasitesi Testi, Kısa Süreli Görsel Çalışma Belleği Testi, Şekil Belleği Testi, Görsel Dikkat ve Tarama Stratejisi Testleri’nden oluşmaktadır.

Derecelendirme: