Bilişsel Yakınlık İhtiyacı Ölçeği (Need for Cognitive Closure Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yilmaz, H. (2018). The Turkish adaptation of 15-item version of the need for cognitive closure scale and relationship between thinking and decision-making styles. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1710-1722.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: