Kısa Meslek Aşkı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzunbacak, H. H., Akçakanat, T. ve Erhan, T. (2019). Meslek aşkı ve mutluluk ilişkisi: İşin anlamının rolü. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 294-317.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Hüseyin Uzunbacak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: