Kısa Negatif Semptom Ölçeği (BNSS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat Nazlı, I., Ergül, C., Aydemir, Ö., Chandhoke, S., Üçok, A., & Gönül, A. S. (2016). Validation of Turkish version of Brief Negative Symptom Scale. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 20(4), 265-271. http://dx.doi.org/10.1080/13651501.2016.1207086

Sorumlu Yazar: 
Ali Saffet
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: