Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erhan, T., Akçakanat, T., Uzunbacak, H. H. ve Yıldırım, A. (2019). Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 171–188.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba ERHAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: