Ebelik Meslek Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgin, Z., Doğan Merih Y. ( 2021). Development and validation of Midwifery Vocational Perception Scale. J Midwifery Reprod Health. 2021; 9(4):1-9.

Sorumlu Yazar: 
Zümrüt Bilgin
Geçerlik: 

Ölçekte yapılan açımlayıcı faktör analizine göre özdeğeri birden büyük olan 3 faktör toplam varyansın yüzde 53.085’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alphası 0,86’dır.

Ölçek toplam 16 madden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
(1) Hiç katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum
İletişim: