Kısa Kendini Toparlama/Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Haktanir, A., Lenz, A.S., Can, N., Watson, J. C. (2016). Development and evaluation of Turkish language versions of three positive psychology assessments. International Journal of Advancement in Counselling, 38, 286–297. https://doi.org/10.1007/s10447-016-9272-9

Sorumlu Yazar: 
Abdulkadir Haktanır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 MADDE

Derecelendirme: 
İletişim: