Kinestetik ve Görsel İmgeleme Anketi- 20 (KGIA-20)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dilek, B., Aydan, Ç., ve Yakut, Y. (2019). Kinestetik ve Görsel İmgeleme Anketi– 20’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation,6(3), 201-210.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Dilek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: