Kinezyofobi Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çayır, M., Durutürk, N., ve Tekindal, M. A. (2020). Kinezyofobi Nedenleri Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 7(1), 64-73.

Sorumlu Yazar: 
Neslihan Durutürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: