Görsel Sanatlar Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökdaş, Y., & Öztürk, D. Görsel Sanatlar Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 683-692.

Sorumlu Yazar: 
Yakup Gökdaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: