Sporda İmgeleme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kızıldağ E. ve Tiryaki M. Ş. (2012). Sporda İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular için Uyarlanması. Spor Bilimleri Dergisi, 23 (1), 13–23.

Sorumlu Yazar: 
Esen Kızıldağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

21 madde, 4 alt boyuttan oluşmaktadır;
Bilişsel İmgeleme(9m): Kafamda yeni planlar/stratejiler oluştururum.
Motivasyonel Özel İmgeleme(5m): Diğer sporcuların iyi performansımdan dolayı beni kutladığını hayal ederim
Motivasyonel Genel- Uyarılmışlık(4m): Yarışma ile ilgili stres ve endişeyi hayal ederim.
Motivsyonel Genel- Ustalık(3m): Zihinsel olarak güçlü olduğumu hayal ederim.

Derecelendirme: 
/’li Likert (1= tamamen katılmıyorum ve 7= Ta- mamen Katılıyorum)
İletişim: