Kindarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H. (2019). Kindarlık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve kindarlığın demografik faktörlerle ilişkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 50-66. doi: 10.19160/ijer.533654

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yılmaz
Geçerlik: 

Tek faktörden oluşan kindarlık ölçeğinin faktör yüklerinin 0.570-0.728 arasında (iyi) olduğu görülmektedir. Tanımlanan bir faktörlü ölçeğin toplam varyansın %40’ını açıkladığı saptanmıştır. Bu çerçevede, tanımlanan bir faktörün ölçeğin toplam varyansa yaptığı katkının yeterli olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Kindarlık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı .857 olarak hesaplanmış ve bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

12 madde tek boyut
Bir derste başkaları benden daha fazla not alacağına, kimsenin fazladan not
almamasını tercih ederim.

Derecelendirme: 
İletişim: