Nesnesel – Uzamsal İmgeleme ve Sözel Bilişsel Stil Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nuhoğlu, P. (2011). Üniversite öğrencilerinin görsel bilişsel stilleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: