Görsel Analog Ölçek: Ayak ve Ayak Bileği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gur, G., Turgut, E., Dilek, B., Baltaci, G., Bek, N.,& Yakut, Y. (2017). Validity and reliability of Visual Analog Scale Foot and Ankle: The Turkish version. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 56(6), 1213-1217.

Sorumlu Yazar: 
Gözde Gür
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: