Kimya Eğitimine Yönelik bir Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, N. (2002). Kimya Eğitimine Yönelik bir Tutum Ölçeği hazırlanması ve buna yönelik çeşitli değerlendirmelerin yapılması. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: