Kimya ve Kimya Derslerine Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldıran, D., Demirci, N., Tüysüz, M., Bektaş, O., & Geban, Ö. (2011). Adaptation of an epistemological belief instrument towards chemistry and chemistry lessons. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3718–3722.

Sorumlu Yazar: 
Demet Yıldıran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: