E-Öğrenmeye Yönelik Genel Bir Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Haznedar, Ö., & Baran, B. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin E-Öğrenmeye Yönelik Genel Bir Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 42-59.

Sorumlu Yazar: 
Bahar Baran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 20 madde ya da tekboyut ve 20 madde
E-Öğrenmeye Yatkınlık (10 m): E-­‐öğrenme, öğrenmeyi kolaylaştırır
E-Öğrenmeden Kaçma (10 m): E-­‐öğrenme ile ders aldığımda çok fazla sorunla karşılaşacağımı düşünüyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: