Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kan, A., ve Akbaş, A. (2005). Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.

Sorumlu Yazar: 
Adnan Kan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: